قوانین و شرایط

در صورت ارسال آدرس اشتباه و شماره تلفن غلط، ممکن است مأموران پست نتوانند محصولات را به دست شما برسانند، در این صورت بسته پستی با اضافه شدن ۵ هزار تومان جریمه، به آدرس فروشگاه ما بازگشت میشود. در چنین حالتی خریدار باید برای دریافت بسته‌ها علاوه بر هزینه جریمه گفته شده هزینه پست را دوباره پرداخت کند.